• Home
  • Vilken match och vilken

Vilken match och vilken

Vilken match och vilkenVilken match och vilken seger


Elsa Paulsson-Glantz var tillbaka – och hon bidrog med så mycket till segern.

Detta Östersund Basket. Vad ska man säga?

Trots en monumental motvind och otur på alla möjliga och omöjliga plan reser laget sig på nio och knockar AIK.

Seger med 60-54 efter en urladdning som får oss att bara gapa. Antonio D'Albero tvingades återigen anpassa sitt spel och matchplan efter hur få spelare han hade. Han roterade på sju spelare, ja, i långa perioder enbart på förstafemman plus Frida Joelsson.

Förre guldcoachen Anders Härd, nu i AIK, hade däremot tio spelare som han luftade. Dessutom ytterligare två som blev sittande på bänken.

Härd hade också ett kraftfullt längdövertag, med 188 cm långe Janel McCarville som banans särklassiga Insidekrigaren. Ändå vann ÖB returkampen med 43-41.

Om Östersund blev trött på den korta roteringen? Självklart, men AIK tog slut fortare.

ÖB såg piggare ut och hade mer energi i andra halvlek när det borde ha varit tvärtom. 

Trots att Danielle Elvbo spelade med förkylning och att Elsa Paulsson-Glantz knappt har kunnat träna efter sin hjärnskakning.

Hur är det möjligt?

Ja, det är mycket som strider mot det logiska i detta ÖB. 

Det ska inte vara möjligt att slå både Uppsala och AIK med i princip bara en förstafemma samt en eller två avbytare.

Ändå är det precis vad som sker.

Dessutom: På bänken har Östersund något av årets fynd. Antonio D'Albero är ingen vanlig coach. När han kliver in i Nya Sporthallen är det han som tar över. Ingen är i närheten av hans energi, röstresurser, auktoritet, engagemang.

Italienaren har till och med iklätt sig rollen som hejarklacksledare. Vi ryser fortfarande när vi tänker på hans agerande i slutet av matchen när han hoppade in på banan, vevade med armarna och skrek att publiken skulle vakna och ge laget mera stöd.


Antonio D'Albero är något av årets fynd.

Den energi och entusiasm som den här mannen ger sitt lag saknar motstycke.

D' Albero håller på att göra det omöjliga med detta vingklippta lag. Jodå, vi vet. Östersund kan fortfarande missa ligan. Marginalerna är små och med två borta- och en hemmamatch kvar ser det lurigt ut. Men läget är ändå klart bättre än vad alla olyckskorpar kraxade för några veckor sedan.

I dag lyckades D'Albero återigen vinna coachkampen. Han slog Anders Härd på fingrarna när han lyckades krångla sig ur den första halvlekens knipa, där Janel McCarville tog över och Taylor Wurtz blev bortmarkerad.

Istället för att försöka lossa knutarna framåt, skruvade ÖB-coachen på försvarsspelet. Resultat: AIK orkade bara göra 6 poäng i perioden. Det blev avgörande.

När AIK var på väg ikapp i fjärde perioden, tog D'Albero två snabba time outs i rätt läge. Det fick önskad effekt.

Avgörandet kom när Elsa Paulsson-Glantz satte 59-54 på lay up, precis på skottklockan. Då var det 57 sekunder kvar.

– Nu är det bara att vila och återhämta sig. Man orkar inte så mycket mer i det här skedet av säsongen, sa skadade Isabelle Edholm, när vi samtalade efteråt.

Isabelle har fått order att vila i fyra veckor. Om hon tänker lyda sjukgymnasten?

– Jag vill spela på lördag. De får väl gipstejpa mig, men jag ska vara med, sa hon och log.

Ni förstår. Detta ÖB är inget vanligt basketlag…


Taylor Wurtz – 28 poäng och 13 returer. Dessutom 6/8 från distans.

Östersund-AIK 60-54

18-12, 9-16, 13-6, 20-20

Östersund: Taylor Wurtz 28, Danielle Elvbo 13,Elsa Paulsson-Glantz 9, Olivia Lindgren 4, Matilda Ståhl 4, Frida Joelsson 1  AIK:s bästa: Janel McCarville 17.

Publik: Cirka 280.

Returer:  43-41 (Wurtz 13, Paulsson-Glantz 10).

Assist: 6-8.

Steals: 7-10.

Treor: 26-16 procent (Wurtz 6/8).


Hans Andersson

Che partita e la vittoria


Elsa Paulsson-Glantz era di nuovo - e ha contribuito molto alla vittoria .

Questo Basketball Ostersund. Che dire?

Nonostante un vento contrario monumentale e la sfortuna a tutto il possibile e impossibile da pianificare squadra di viaggio su nove e battere AIK.

Vinci con 60-54 dopo una scarica che ci fa semplicemente a bocca aperta. Antonio D'Albero sono stati di nuovo costretti ad adattare i loro giochi e piano di gioco per come ottenere i giocatori che aveva. Egli ha ruotato i sette giocatori, anche per lunghi periodi solo al primo quinto grado più Frida Joelsson.

Con l'allenatore d'oro Anders difficile, ora in AIK, tuttavia, ha avuto dieci giocatori come lui in onda. Inoltre, un altro due che era seduto sul banco.

Indurimento aveva anche un potente bordo longitudinale, con altezza 188 cm Janel McCarville come web särklassiga All'interno guerriero. Eppure, vincendo Supreme Commander tornare lotta con 43-41.

Se Ostersund si stancò del corto di rotazione? Certo, ma AIK è conclusa rapidamente.

Supreme Commander sembra più riposato e aveva più energia nel secondo tempo, quando avrebbe dovuto essere il contrario. 

Anche se Danielle Elvbo giocato con raffreddori ed Elsa Paulsson-Glantz ha appena stato in grado di praticare dopo la sua commozione cerebrale.

Come è possibile?

Sì, è molto contrario alla logica del comandante supremo. 

Non deve essere possibile ruotare sia Uppsala e AIK con fondamentalmente solo un primo quinta e uno o due sostituti.

Tuttavia questo è esattamente quello che succede.

Inoltre: In panchina avere Ostersund qualsiasi dei risultati di quest'anno. Antonio D'Albero è nessun allenatore ordinaria. Quando entra il nuovo palazzetto dello sport è colui che prende il sopravvento. Nessuno è vicino alla sua energia, capacità vocali, l'autorità, l'impegno.

L'italiano ha anche indossato il ruolo di cheerleader. Abbiamo ancora i brividi quando pensiamo delle sue azioni alla fine della partita, quando saltò nel cortile, agitando le braccia e gridando che la folla sarebbe svegliarsi e dare alla squadra maggiore sostegno.


Antonio D'Albero è una delle scoperte dell'anno.

L'energia e l'entusiasmo che questo uomo dà loro squadra è senza pari.

D'Albero è in procinto di fare l'impossibile con questo team ritagliati. Sì, lo sappiamo. Ostersund può ancora perdere il campionato. I margini sono piccole e con due di distanza e un gioco di casa sembra ancora fuori ingannevole. Ma la situazione è ancora molto meglio di tutte le cassandre gracchiò un paio di settimane fa.

Oggi è riuscito a D'Albero di nuovo vincente lotta allenatore. Ha battuto Anders duro sulle dita quando è riuscito ad agitarsi fuori dalla correzione primo tempo, dove Janel McCarville ha assunto e Taylor Wurtz è stato rimosso selezionato.

Invece di cercare di sciogliere i nodi in poi, avvitata capo allenatore di gioco di difesa. Risultati: AIK essiccati fanno solo sei punti nel periodo. E 'diventato cruciale.

Quando AIK è stato per la sua strada nel quarto periodo, ha preso D'Albero due timeout rapidi nella posizione corretta. Ha avuto l'effetto desiderato.

La decisione è arrivata quando Elsa Paulsson-Glantz messo 59-54 il lay up, proprio sul colpo di clock. Poi ci fu di 57 secondi dalla fine.

- Ora basta per riposare e recuperare. Non può prendere molto di più di questa fase della stagione, ha detto che il ferito Isabelle Edholm, quando abbiamo parlato in seguito.

Isabelle è stato ordinato di riposare per quattro settimane. Se lei pensa che obbedire fisioterapista?

- Voglio giocare il Sabato. Essi possono anche muro a secco mi taping, ma sarò lì, ha detto, e sorrise.

Hai capito. Il comandante supremo non è squadra di basket ordinaria ...


Taylor Wurtz - 28 punti e 13 rimbalzi. Inoltre, 6/8 di una distanza.

Ostersund-AIK 60-54

18-12, 9-16, 13-6, 20-20

Ostersund Taylor Wurtz 28, Danielle Elvbo 13, Elsa Paulsson-Glantz 9, Olivia Lindgren 4, Matilda Ståhl 4, Frida Joelsson 1 AIK migliore: 17 ° Janel McCarville

Spettatori: Circa 280i

Returns: 43-41 (Wurtz 13, Paulsson-Glantz 10).

Assist: 6-8.

Ruba: 7-10.

Threes: 26-16 per cento (Wurtz, 6/8).
Hans Andersson