• Home
  • Smått och gott från segermatchen

Smått och gott från segermatchen

Smått och gott från segermatchenSmått och gott från segermatchen


Danielle Elvbo. Observera den energi som Antonio D'Albero visar i bakgrunden. 

Vilken fantastisk krigarvilja detta Östersund Basket visar upp. Vi är så imponerad av hur Antonio D'Albero och hans spelare gång efter gång lyckas övervinna alla motgångar i form skador, avhopp eller andra omständigheter.

Dagens seger mot Uppsala (79-71) var inget annat än en bragd. 

Med bara åtta spelare till start och sedan en hemsk skada på Isabelle Edholm redan efter en minut, kändes det som att det här INTE skulle bli Östersunds dag.

Men trots chocken av att se en lagkompis skrika och vrida sig i svåra smärtor, lyckades ÖB samla ihop sig.

– Det är faktiskt obeskrivligt starkt, menade styrelsemedlemmen Bosse Svensson, när han pustade ut efter matchen.

Alla de kvarvarande sju spelarna är värda stora applåder. Uppsalacoachen Thomas Jackson berömde ÖB för att man lyckades behålla en hög energinivå från start till slut. 

Vi instämmer.

Är det D'Alberos tuffa fysiska träning som han iscensatte när han kom, som ger resultat? 

Eller är det hans enorma energi som smittar av sig?

Faktum är att vi aldrig, vare sig på herr- eller damsidan i Jämtland, sett maken till aktiv coachning. D'Albero är som ett kärnkraftverk där på sidlinjen. Han skriker, hoppar, manar på och gestikulerar. Han kräver oerhört mycket av sitt lag, men det verkar betala sig.

– Vi ska klara oss kvar och sedan ska vi göra allt för att behålla Antonio, sa en imponerad ledare i Östersund.

Samtidigt undrar vi vad Östersund Basket har gjort för ont som drabbas så hårt av elände.

Danielle Elvbo suckade och undrade om det vilar någon slags förbannelse över laget.

Isabelle Edholm röntgas under kvällen och vi hoppas inom kort komma med besked hur det är med henne.

Taylor Wurtz och Danielle Elvbo var som vanligt mycket nyttiga. Stort plus även till Olivia Lindgren och Matilda Ståhl. Lindgren spelade faktiskt non stop och gjorde kanske sin bästa match i år. Skön revansch för insatsen mot Högsbo. Ståhls 11+6 och härliga krigarvilja var också en stor faktor för segern.

Här kommer bilder från segermatchen:


Taylor Wurtz.


Elisha Harris.


Elvbo och Matilda Ståhl under ett inkast.


Elisha Harris spelade 26 minuter för att fylla ut tomrummet efter Isabelle Edholm.


Isabelle Edholm hjälps av banan.


Elisha Harris.

Hans Andersson

Cianfrusaglie dalla vittoria del gioco


Danielle Elvbo. Si noti l'energia D'Antonio albero mostra in background. 

Quello che un grande guerriero come questo Ostersund Pallacanestro vedere. Siamo così impressionato da come Antonio D'Albero e il suo tempo e ancora una volta i giocatori riesce a superare tutte le avversità come infortuni, interruzioni o altre circostanze.

La vittoria di oggi contro Uppsala (79-71) è stato a dir poco un feat. 

Con solo otto giocatori per iniziare e poi una ferita orribile Isabelle Edholm dopo un minuto, si sentiva che questo non sarebbe stato il giorno Östersund.

Ma nonostante lo shock di vedere un urlo compagno di squadra e si contorcono in agonia, è riuscito capo riprendersi.

- In realtà è incredibilmente forte, ha detto membro del consiglio Bosse Svensson, come egli gonfiò dopo la partita.

Tutti i restanti sette giocatori sono degni di plauso. Uppsalacoachen Thomas Jackson ha elogiato il comandante supremo da gestire per mantenere un elevato livello di energia dall'inizio alla fine. 

Siamo d'accordo.

È D'Alberos duro allenamento fisico che ha messo in scena quando è venuto, che produce risultati? 

O è la sua enorme energia che è contagiosa?

In realtà, non abbiamo mai, sia in uomini o parte delle donne in Jämtland, visto prima di coaching attiva. D'Albero è come una centrale nucleare c'è a bordo campo. Urlava, salto, uomini e gesticola. Egli esige molto dal suo team, ma sembra a pagare.

- Ci incontreremo noi c'è e poi faremo di tutto per tenere Antonio, ha detto un leader impressionato a Ostersund.

Mentre ci chiediamo che cosa Ostersund pallacanestro ha fatto per il male che così duramente colpita dalla miseria.

Danielle Elvbo sospirò e si chiese se non riposa una sorta di maledizione sulla squadra.

Isabelle Edholm passato ai raggi X durante la sera e speriamo a breve venire a notare come è con lei.

Taylor Wurtz e Danielle Elvbo era come al solito molto utile. Un grande vantaggio anche per Olivia Lindgren e Matilda Ståhl. Lindgren effettivamente svolto non stop e ha fatto forse la sua miglior partita dell'anno. Bella rivincita per l'operazione contro Högsbo. volontà Ståhl 11 + 6 e gloriosa del guerriero è stato anche un fattore importante nella vittoria.

Ecco le immagini della vittoria partita:


Taylor Wurtz.


Elisha Harris.


Elvbo e Matilda Ståhl durante un lancio.


Elisha Harris ha giocato 26 minuti per riempire il vuoto lasciato da Isabelle Edholm.


Isabelle Edholm aiutato fuori dal campo.


Elisha Harris.Hans Andersson